МГГП Україна – Геодезія, фотограмметрія, топографо-геодезичні роботи, аерофотозйомка

Сучасний світ не може існувати без прогресивних рішень. Компанія МГГП Україна, лідер у галузі геодезії, активно застосовує у своїй роботі новітні цифрові технології та наукові досягнення. Фотограмметрія, інші методи дистанційного вимірювання, а також цифрова обробка просторових координат є невід’ємною складовою частиною сучасної геодезії та топографо-геодезичних робіт. Аерофотозйомка використовується як важливий інструмент у плануванні, землевпорядкуванні, екологічних і гідрологічних проектах, лісовому господарстві, топографії, будівництві доріг, житлових і промислових об’єктів, та у багатьох інших сферах.

Геодезія, фотограмметрія, топографо-геодезичні роботи, аерофотозйомка